Hvad er en lækage?

Lækager er uønskede huller/ brud på rør, hvor vandet kan løbe ud, eller hvor de elektriske elementer og varmeforsyningen ikke længere fungerer optimalt.

Vær opmærksom på nedenstående, som er nogle tegn på, at du kan have en lækage:

  • Et løbende toilet
  • Dryppende vandhaner
  • Vand der fosser ud under gulve, i kældre, haver eller på veje og stier som ikke kan ses, men aflæses som forbrug på din vandmåler.
  • En fæl lugt af kloak eller skimmelsvamp i din bolig
  • En pludselig stigning på vand- eller varmeregningen.


Hold særlig godt øje med de små forandringer. For selv mindre lækager kan forårsage de største skader på din ejendom, hvis de får lov at stå på over en længere periode. Vi har set hvordan små dryp fra en mindre lækage kan give alvorlige vandskader med råd og svamp i huse til følge. I værste fald kan de underminere fundamenter under bygninger, fortove og veje.

Det er derfor en af vores bedste råd er at ’lytte med på vandrørene’ og holde øje med din vandmåler om noget ændrer sig – eller kontakte os med det samme, hvis der er en mistanke til en lækage inden den begynder at udvikle sig til noget uoverskueligt.

Hvorfor opstår der lækager?

Rør vil uundgåeligt få lækager efter års daglig brug og nedbrydning. Det kan være på grund af erosion, rust og slitage eller forkalkning og bakteriebelægninger, der samler sig. Lækager kan også opstå på grund korrosion, frostpåvirkning og massive temperatursvingninger, der påvirker rørenes nedbrydning
Lækager er altså en naturlig slitage på rør og ledninger, men her kan vi kan gå ind med det samme og fejlsøge hvor skadestedet er.

Hvad er professionel lækagesporing?

Lækagesporing er en specialopgave som udføres af operatører med stor erfaring og byggeteknisk viden.
Som professionelle lækageoperatører arbejder vi hver dag for at spore disse lækager og hindre unødigt ressourcespild og skader på ejendomme. Vi udfører lækagesporing på skjulte rør i bygninger og terræn, herunder lokalisering af ledninger. Det drejer sig både om lækagesporing / fejlsøgning på el-gulvvarme og el-kabler fra forsyningsenhed og til bolig.

Vi udfører lækagesporing for private og erhverv, forsikringsselskaber, og hospitaler m.m.

Made by Web.dK