Info

Vi anvender:

Isotoper(Brom 82), Sporgas, Korrelator, Lækagelogger, Akustisk lytteudstyr, Termografi, Spindelsøger, Rørspætte, Kloak TV, Fugtighedsmåling, Endoscop, Røgprøve, Indfarvning af referancevæsker med mere.

Vi udfører:

Firmaets ekspertise er lækagesporing på skjulte rør i bygninger og terræn, samt afdækning af årsager til fugtproblemer / lugtgener i bygninger. Vi udfører daglig opgaver for vandværker, vvs-installatører, private og forsikringsselskaber m.fl.. Vi er således et godt valg for søgning af din lækage / problem. Lækagesøgning er ligesom at spille golf! Jo større færdighed operatøren har og des flere metoder at vælge imellem, vil det give et optimalt resultat og dermed sparede omkostninger ved udbedring. En golfspiller med et jern vinder aldrig en kamp! Det er vigtigt at få den rette spiller på banen hurtigt.
Ring 70701915 og tal med os, hvis du har et problem og vi løser det som oftest!

Vandalarm:

Følgeskader af en skjult rørskade er meget omkostnings tunge, og i særdeleshed en lækage på skjult vandinstallation. En lækage starter som oftest som en sive lækage og efter en tid udvikler det sig til en større lækage, med efterfølgende stor skade på bygning. Vi anbefaler derfor at der installeres en alarmovervågning i husets installation så man registrerer en lækage i tide. Se mere på: www.danskvandalarm.dk som er et af de produkter vi anbefaler. Dette produkt lukker for vandet ved en lækage, som følge heraf skal det monteres af en aut. VVS installatør. Et andet godt produkt som man selv kan montere er Felson vandalarm som giver en alarm ved en lækage lige som en røgalarm. Se mere på : www.felson.dk Det vigtigste er at man har noget således at en lækage bliver opdaget i tide. Vi forhandler begge produkter, ring eller send en ordre på mail, hvorefter denne sendes til din adresse. Så har du gjort hvad du kan for at sikre dig mod en ødelagt bolig på grund af en rørskade.

Nyhed

Som noget nyt tilbyder vi nu at tætne rørlækager uden ophugning og frilægning. Et keramisk flydende materiale tilsættes anlægget hvorefter dette tætnes inden for 6 timer. Dette er en atraktiv og holdbar løsning som er gennemprøvet gennem mange år i Tyskland, USA og Canada – men nyt i Danmark !